Мета: відродження традицій сімейного виховання та залучення батьків до освітнього процесу.

Пріоритетні напрямки:

  • Удосконалення методів гармонійного розвитку особистості;
  • Розвиток логіко-математичної компетентності;
  • Сформованість зачатків екологічної культури, наукового світобачення та еколого-доцільної поведінки;
  • Відродження народних звичаїв, традицій українського народу;
  • Створення корекційно-розвивального, оздоровчого середовища.