Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 10
раннього віку 2
дошкільного віку 6
  логопедичні 2
3. Режим роботи груп:  
10,5 годин 10
4. Кількість вихованців 199
5. Кількість всього працівників 56
з них:  
педагогічних працівників 25
директор 1
вихователь-методист 1
практичний психолог 1
вчитель - логопед 2
музичний керівник 2
вихователі 16
обслуговуючий персонал 31